• | 0 Reviews | KTVs

    Address: 9 Dong Malu, Shijiazhuang

  • | 0 Reviews | KTVs

    Address: 3F, Jianguo Hotel, Zhongshan Lu, Shijiazhuang

  • | 0 Reviews | KTVs

    Address: 168 Zhongshan Dong lu, Shijiazhuang