Industrial And Commercial Bank of China (ICBC)

Large View

Description

Gansu Branch Business Department
Add: 163 Qingyang Lu, Chengguan District, Lanzhou
Tel: 0931-8444034

Lanzhou Qilihe Sub-Branch
Add: 3 Xijin Xilu, Qilihe District, Lanzhou
Tel: 0931- 2333160

An'ning Sub-Branch
Add: 91 Shilidian, An'ning District, Lanzhou
Tel: 0931-7757247

Bayi Sub-Branch
Add: 1252 Nanchang Lu, Chengguan District, Lanzhou
Tel: 0931-8818364

Donggang Sub-Branch
Add: 445 Dingxi Nanlu, Chengguan District, Lanzhou
Tel: 0931-4800137

Lanzhou Plaza Sub-Branch
Add: 272 Jinchang Nanlu, Chengguan District, Lanzhou
0931-8886369, 8845910

Huitong Sub-Branch
Add: 29 Zhongshan Lu, Lanzhou
Tel: 0931-8444071

Jincheng Sub-Branch
Add: 163 Qingyang Lu, Chengguan District, Lanzhou
Tel: 0931-8444182

Mudan Sub-Branch
Add: 229 Jinchang Nanlu, Lanzhou
Tel: 0931-8480257

Xigu Sub-Branch
Add: 8 Heshui Lu, Xigu District, Lanzhou
Tel: 0931-7554739Reviews (0)

Post Comment