Baijiaxing Tutanzi Minsu Restaurant [百家姓土坛子民俗大酒楼]

  • Address:
  • Contact:  
Large View

Description

Serving up all your spicy Sichuan favorites. Try their Gan Bian Dou Jiao, green beans twice-stir-fried with chilis and peppercorns.

Xiguan Branch
Add: 3F, Qiaomen Mansion, Zhongshan Lu Beiduan, Lanzhou
Tel: 0931-8446106

Xikou Branch
Add: Shiping Mansion, 1 Changjia Xiang, Dongfanghong Guangchang, Lanzhou
Tel: 0931-8861666

Reviews (0)

Post Comment