China Construction Bank (Zhejiang Branch) [中国建设银行]

Large View

Description


• Qiutao Sub-Branch
Add: 5 Qingchun Donglu, Hangzhou
Tel: 0571-8603 2923
• Wenhui Sub-Branch
Add: 277 Hushu Nanlu, Hangzhou
Tel: 0571-8838 4998
• Yunhe Sub-Branch
Add: 456 Tiyuchang Lu, Hangzhou
Tel: 0571-8511 5635
• Tianshui Sub-Branch
Add: 216 Tiyuchang Lu, Hangzhou
Tel: 0571-8515 1315
• Zhijiang Sub-Branch
Add: 290 Tiyuchang Lu, Hangzhou
Tel: 0571-8531 3463
• Gaoxin Sub-Branch
Add: 250 Wensan Lu, Hangzhou
Tel: 0571-8891 4250
• Hangzhou Economic & Technological Development Zone Sub-Branch
Add: Sanhao Lu, Hangzhou Economic & Technological Development Zone
Tel: 0571-8691 0415
• Wushan Sub-Branch
Add: 118 Ya...

Reviews (2)

• Qiutao Sub-Branch Add: 5 Qingchun Donglu, Hangzhou Tel: 0571-8603 2923 • Wenhui Sub-Branch Add: 277 Hushu Nanlu, Hangzhou Tel: 0571-8838 4998 • Yunhe Sub-Branch Add: 456 Tiyuchang Lu, Hangzhou Tel: 0571-8511 5635 • Tianshui Sub-Branch Add: 216 Tiyuchang Lu, Hangzhou Tel: 0571-8515 1315 • Zhijiang Sub-Branch Add: 290 Tiyuchang Lu, Hangzhou Tel: 0571-8531 3463 • Gaoxin Sub-Branch Add: 250 Wensan Lu, Hangzhou Tel: 0571-8891 4250 • Hangzhou Economic & Technological Development Zone Sub-Branch Add: Sanhao Lu, Hangzhou Economic & Technological Development Zone Tel: 0571-8691 0415 • Wushan Sub-Branch Add: 118 Yan'an Lu, Hangzhou Tel: 0571-87709891 • Qianjiang Sub-Branch Add: 95 Genshan Xilu, Hangzhou Tel: 0571-8643 3904 • Qingchun Sub-Branch Add: 74 Qingchun Lu, Hangzhou Tel: 0571-87211265

Post Comment