West Railway Station (Tianjin Xi Zhan)

  • Address:1 Xizhanqian Jie, Shaogong Zhuang, Hongqiao District, Tianjin
  • Getting there: 10, 24, 31, 52, 161, 601, 631, 635, 661, 824, 852, 859, 869
  • Contact: 022- 2618 9803  
Large View

Description

Destinations: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Qingdao, Hanghzou, Hefei, Fuzhou, Baotou, Yantai, Ningbo, Xi'an

Reviews (0)

Post Comment