SF Express [顺丰速运 ]

  • Address:14, Bldg 1, Jiayuan Xinyuan, Tatou Lu, Jian'an District, Fuzhou
    福州市晋安区塔头路,嘉源欣苑1号楼14号
  • Getting there: Take bus No. 11, 46, 64, 70, 72, 108, 118, 130, 310, 317, 318, 322, 508 to Fuzhou Guoluchang (福州锅炉厂) stop
  • Contact: 4008 111 111  
  • Website: http://www.sf-express.com/
Large View

Description

Reviews (0)

Post Comment