China Construction Bank [中国建设银行]

Large View

Description

Yiwu Branch
Add: 468 Chouzhou Beilu, Yiwu
Tel: 0579-85428023

Shangmao Sub-Branch
Add: C1-23, Binwang Market, Yiwu
Tel: 0579-85543173

Jiangbin Sub-Branch
Add: 45-47 Chouzhou Beilu, Yiwu
Tel: 0579-85541061

Gongren Lu Sub-Branch
Add: 156 Gongren Xilu, Yiwu
Tel: 0579-85523464

Xingdong Sub-Branch
Add: 300 Jiangdong Zhonglu, Yiwu
Tel: 0579-85386951


Reviews (0)

Post Comment