Bank of China (Hubei Branch ) [中国银行湖北分行]

Large View

Description


Add: 65 Huangshi Road, Hankou Wuhan
Tel: (027) 8283 8595 ,95566

Hankou Sub-Branch
Add: 593 Zhongshan Dadao, Jiang'an District, Wuhan
Tel: 027-82834891
Fax: 027-82815221

Hanyang Sub-Branch
Add: 182 Hanyang Dadao, Hanyang District, Wuhan
Tel: 027-84845237

Hongshan Sub-Branch
Add: 43 Zhongshan Lu, Wuchang District, Wuhan
Tel: 027-88216877

The Economic & Technological Development Zone Sub-Branch
Add: 128 Shenlong Dajie, Economic & Technological Development Zone, Wuhan
Tel: 027-84899149

Jiangxia Sub-Branch
Add: 351 Xingxin Jie, Zhifang Jie, Jiangxia District, Wuhan
Tel: 027-87952196

Qingshan Sub-Branch
Add: 1284 Heping Dadao, Qingshan District, W...

Reviews (10)

Add: 65 Huangshi Road, Hankou Wuhan Tel: (027) 8283 8595 ,95566 Hankou Sub-Branch Add: 593 Zhongshan Dadao, Jiang'an District, Wuhan Tel: 027-82834891 Fax: 027-82815221 Hanyang Sub-Branch Add: 182 Hanyang Dadao, Hanyang District, Wuhan Tel: 027-84845237 Hongshan Sub-Branch Add: 43 Zhongshan Lu, Wuchang District, Wuhan Tel: 027-88216877 The Economic & Technological Development Zone Sub-Branch Add: 128 Shenlong Dajie, Economic & Technological Development Zone, Wuhan Tel: 027-84899149 Jiangxia Sub-Branch Add: 351 Xingxin Jie, Zhifang Jie, Jiangxia District, Wuhan Tel: 027-87952196 Qingshan Sub-Branch Add: 1284 Heping Dadao, Qingshan District, Wuhan Tel: 027-68866559 Xinzhou Sub-Branch Add: 350 Qi'an Dadao, Xinzhou District, Wuhan Tel: 027-86923353 Hankou Sub-Branch Add: 593 Zhongshan Dadao, Jiang'an District, Wuhan Tel: 027-82834891 Fax: 027-82815221 Hanyang Sub-Branch Add: 182 Hanyang Dadao, Hanyang District, Wuhan Tel: 027-84845237 Hongshan Sub-Branch Add: 43 Zhongshan Lu, Wuchang District, Wuhan Tel: 027-88216877 The Economic & Technological Development Zone Sub-Branch Add: 128 Shenlong Dajie, Economic & Technological Development Zone, Wuhan Tel: 027-84899149 Jiangxia Sub-Branch Add: 351 Xingxin Jie, Zhifang Jie, Jiangxia District, Wuhan Tel: 027-87952196 Qingshan Sub-Branch Add: 1284 Heping Dadao, Qingshan District, Wuhan Tel: 027-68866559 Xinzhou Sub-Branch Add: 350 Qi'an Dadao, Xinzhou District, Wuhan Tel: 027-86923353

Post Comment