Bank of East Asia(Wuhan Branch ) [东亚银行武汉分行]

  • Address:2-3F Qiye Zhongxin, Wuhan Tiandi, 1628 Zhongshan Dadao, Jiang'an District, Wuhan
    武汉市江岸区中山大道1628号武汉天地-企业中心5号2、3楼
  • Getting there: "Take bus No.30, 60, 402, 520, 526, 534, 588, 601, 721, 802 to Zhongshan Dadao Changjiang Erqiao (中山大道长江二桥) stop
  • Contact: 027 8226 1668   wuhan@hkbea.com
  • Website: http://www.hkbea.com.cn/maindoc/whp_servchina/whp_servchimain.html
Large View

Description

Fax:027 8226 1666

Reviews (0)

Post Comment