Huaxia Bank [华夏银行]

Large View

Description

Shijiazhuang Branch
Add: 48 Zhongshan Xilu, Shijiazhuang
Tel: 0311-87899120
Fax: 0311-87899114
E-mail: sjbgsh@hxb.com.cn

Reviews (0)

Post Comment