KFC [肯德基]

Large View

Description

Baogong Branch
Add: 73 Nanba Zhonglu, Tiexi District, Shenyang
Tel: 024-25416349

Beihang Branch
Add: 99 Changjiang Jie, Huanggu District, Shenyang
Tel: 024-86200680

The City Plaza Branch
Add: Bldg 1, City Plaza, 206 Nanjing Jie, Heping District, Shenyang
Tel: 024-23342275

Imperial Temple Plaza Branch
Add: Xi 2, Ha'erbin Lu, Heping District, Shenyang
Tel: 024-23477428

Shifu Plaza Branch
Add: 373 Shifu Dalu, Shenhe District, Shenyang
Tel: 024-22741646

Shenliao Branch
Add: 5 Shenliao Zhonglu, Tiexi District, Shenyang
Tel: 024-25965426

Zongtong (President) Branch
Add: 65 Heping Beidajie, Heping District, Shenyang
Tel: 024-22812274

Legou Branch
Add: 1F, A-A, 78 Huanghe Nandajie, Huanggu District, Shenyang
Tel: 024-86219542

Reviews (0)

Post Comment