North Shenyang Railway Station (Shenyang Bei Zhan)

  • Address:78 Beizhan Lu, Shenyang
  • Getting there: 203, 216, 502, 503,602
  • Contact: 024-6204-1168; 2252-0858; 2252-0878  
Large View

Description

Destination: Beijing, Dalian, Dandong, Guanzhou, Harbin, Jilin, Shanghai, Tianjin

Reviews (0)

Post Comment