Hutai Road Long-Distance Bus Station (Hutai Lu Qichezhan) [沪太长途客运站]

  • Address:1015 Zhongshan Beilu, Zhabei District (near Hutai Lu), Shanghai
    上海市闸北区中山北路1015号
  • Getting there: 40, 47, 58, 69, 128, 213, 216, 224, 234, 309, 332, 510, 525, 706, 710, 741, 767B, 822, 844, 845, 849, 869, 924, 963
  • Contact: 021 5652 8400  
  • Opening hours: 05:30 - 20:30
Large View

Description

Popular destinations: Lianyungang, Nanjing, Yangzhou, Hangzhou, Wuhan, Mt. Huangshan, Mt. Jiuhuashan

Reviews (0)

Post Comment