Shanghai Community International School

Large View

Description

Hongqiao Campus
Add: 2212 Hongqiao Lu, Shanghai
Tel : 021-62614338

Emerald Campus
Add: 800 Kangqiao Xiuyan Lu, Pudong, Shanghai
Tel : 021-58129888

Changning Campus
Add: 79, 261 Nong , Jiangsu Lu, Shanghai
Tel : 021-62523688

Reviews (0)

Post Comment