Taxi printout

请带我去 :

Address:59 Hubindong Lu, Huixing Jie, Yubei District, Chongqing

地址:重庆市渝北区回兴街道湖滨东路59号

Getting There:Take bus No. 609, 619, 688, 801, 853 or 880 to Zaishui Yifang (在水一方) stop

Print