Xinhua Book Store [新华书店]

  • Address:102 Baizhang Lu, Jiangdong District,Ningbo
    宁波市江东区百丈路102号
  • Getting there: Take bus No.205, 216, 302, 357 to Qita Temple
  • Contact: 0574 87332283  
  • Opening hours: 08:30 - 20:30
Large View

Description

Baizhaung Lu Branch
Add: 102 Baizhang Lu, Jiangdong District, Ningbo
Tel: 0574-8733228302

Cicheng Branch
Add: Cicheng, Jiangbei District, Ningbo
Tel: 0574-87591252

Reviews (0)

Post Comment