Nanjing 5i5j House Rental & Replace Co., Ltd.

Large View

Description

Hanzhongmen Branch
Add: 83 Hanzhong Xilu, Nanjing
Tel: 025-86668075, 86508317
Bus routes: 5, 9, 29, 68, 82, 307 get off at Mochouxinyu Station
Wutaishan Branch
Add: 1st Fl, No.7 Building of Wutai Huanyuan, 21 Shanghai Lu, Nanjing
Tel: 025-83697085, 83697955, 83697855
Bus routes: 3, 13, 18, 29, 43, 48, 83
Sanyuanxiang Branch
Add: 23 Mingwalang, Nanjing
Tel: 025-84465105, 84468064
Bus routes: 41, 306

Reviews (0)

Hanzhongmen Branch Add: 83 Hanzhong Xilu, Nanjing Tel: 025-86668075, 86508317 Bus routes: 5, 9, 29, 68, 82, 307 get off at Mochouxinyu Station Wutaishan Branch Add: 1st Fl, No.7 Building of Wutai Huanyuan, 21 Shanghai Lu, Nanjing Tel: 025-83697085, 83697955, 83697855 Bus routes: 3, 13, 18, 29, 43, 48, 83 Sanyuanxiang Branch Add: 23 Mingwalang, Nanjing Tel: 025-84465105, 84468064 Bus routes: 41, 306

Post Comment