Be For Time Teahouse [避风塘]

Large View

Description

Nanjing Wenchang Branch
Add: 58 Wenchang Xiang, Baixia District, Nanjing
Tel: 025-84407182
Nanjing Sanpailou Branch
Add: 99 Sanpailou Dajie, Nanjing
Tel: 025-85956083

Reviews (0)

Nanjing Wenchang Branch Add: 58 Wenchang Xiang, Baixia District, Nanjing Tel: 025-84407182 Nanjing Sanpailou Branch Add: 99 Sanpailou Dajie, Nanjing Tel: 025-85956083

Post Comment