Da Niang Dumpling [大娘水饺]

Large View

Description

Hanfu Jie Sub-Branch
Add: 301 Changjiang Lu, Xuanwu District, Nanjing.
Tel: 025-84405408

Shanxi Lu Sub-Branch
Add: 110 Zhongshan Beilu, Gulou District, Nanjing.
Tel: 025-83214572

West Bus Station Sub-Branch
Add: 17 Huayuan Lu, Nanjing.
Tel: 025-84709380

Jiankang Lu Sub-Branch
Add: 173 Jiankang Lu, Nanjing.
Tel: 025-84709380

Reviews (0)

Post Comment