China Construction Bank

  • Address:431 Meiling Dadao, Xishi District, Hefei
  • Contact: 95533, 0551-2624069  
  • Website: http://www.ccb.com
Large View

Description

Hefei Branch
Add: 130 Shouchun Lu, Zhongshi District, Hefei
Tel: 0551-2644354

Chengnan Sub-Branch
Add: 66 Jinzhai Lu, Hefei
Tel: 0551-3637139

Chengxi Sub-Branch
Add: 350 Changjiang Lu, Hefei
Tel: 0551-2813245

Zhonglou Sub-Branch
Add: 373 Meiling Dadao, Hefei
Tel: 0551-2874064

Sipailou Sub-Branch
Add: 179 Changjiang Zhonglu, Hefei
Tel: 0551-2673288

Reviews (0)

Post Comment