Industrial and Commercial Bank of China(Guilin Branch)

Large View

Description

Chengbei Branch
Add: 48-2 Zhongshan Beilu, Guilin
Tel: 0773-2604895

Jiefang Donglu Branch
Add: 50 Jiefang Donglu, Guilin
Tel: 0773-2825536

Xicheng Branch
Add: 86 Zhongshan Nanlu, Guilin
Tel: 0773-3833430

Yangqiao Branch
Add: 16-2 Zhongshan Zhonglu, Guilin
Tel: 0773-2823561

Pingshan Branch
Add: 1 Chongxin Lu, Guilin
Tel: 0773-3603564

New High-Tech Development Zone Branch
Add: 6 Yinshi Jie, Huaqiao, Guilin
Tel: 0773-5812407

Reviews (0)

Post Comment