Bank of China (Guangdong Branch ) [中国银行]

Large View

Description


Guangzhou Branch
Add: 117 Huanshi Xilu, Guangzhou
Tel: 020-86504318
Guangzhou Development Zone Sub-Branch
Add: 19 Dongyuan Erjie, Qingnian Lu, Guangzhou Development Zone, Guangzhou
Tel: 020-82211260
Haizhu Sub-Branch
Add: 195 Xingang Xilu, Guangzhou
Tel: 020-84199577, 84452390
Huangpu Sub-Branch
Add: 684 Huangpu Donglu, Huangpu District, Guangzhou
Tel: 020-82280835
Guangzhou Yanjiang Sub-Branch
Add: 91 Changdi Damalu, Guangzhou
Tel: 020-83337795
Baiyun Sub-Branch
Add: 62 Guanghua Wulu, Guangzhou
Tel: 020-86328134
Dongshan Sub-Branch
Add: 25 Zhongshan Erlu, Guangzhou
Tel: 020-38873775
Tianhe Sub-Branch
Add: 160 Tiyu Donglu, Tianhe District, Guangzh...

Reviews (0)

Post Comment