Guangdong Development Bank (Guangzhou Branch) [广东发展银行]

Large View

Description

Zhonghua Plaza Sub-Branch
Add: Zhonghua Plaza, 23 Jiaochang Xilu, Zhongshan Sanlu, Guangzhou
Tel: 020-83738592
Liuhua Sub-Branch
Add: 1F, International Bank Center, 191 Dongfeng Xilu, Guangzhou
Tel: 020-81350260
Guangdong Development Bank
Add: 3 Lujing Lu, Yuexiu District, Guangzhou
Tel: 020-83573188 ext. 3102 or 3114
Office hours: Mon.–Fri. 09:00-17:00
Huangpu Dadao Sub-Branch
Add: 173 Huangpu Dadao Xi, Tianhe District, Guangzhou
Tel: 020- 87577849

Reviews (4)

Zhonghua Plaza Sub-Branch Add: Zhonghua Plaza, 23 Jiaochang Xilu, Zhongshan Sanlu, Guangzhou Tel: 020-83738592 Liuhua Sub-Branch Add: 1F, International Bank Center, 191 Dongfeng Xilu, Guangzhou Tel: 020-81350260 Guangdong Development Bank Add: 3 Lujing Lu, Yuexiu District, Guangzhou Tel: 020-83573188 ext. 3102 or 3114 Office hours: Mon.–Fri. 09:00-17:00 Huangpu Dadao Sub-Branch Add: 173 Huangpu Dadao Xi, Tianhe District, Guangzhou Tel: 020- 87577849

Post Comment