East Asia Bank [东亚银行]

Large View

Description

Dalian Huafu Sub-Branch
Add: 137 Minzheng Jie, Xigang District, Dalian
Tel: 0411-83708333
Fax: 0411-83669602
Dalian Development Zone Sub-Branch
Add: 138-6 Jinma Lu, Development Zone, Dalian
Tel: 0411-39203920
Fax: 0411-39203900

Reviews (0)

Dalian Huafu Sub-Branch Add: 137 Minzheng Jie, Xigang District, Dalian Tel: 0411-83708333 Fax: 0411-83669602 Dalian Development Zone Sub-Branch Add: 138-6 Jinma Lu, Development Zone, Dalian Tel: 0411-39203920 Fax: 0411-39203900

Post Comment