Foreign Language School [重庆外国语学校]

  • Address:1 Hongyupo, Shiqiaopu, Chongqing (Section A)/10 Hualong Lu, Jiulong Industrial District, Chongqing (Section B)
    重庆市九龙坡区石桥铺红育坡1号
  • Getting there: Take bus No.109, 118, 128, 139, 148 to Shiqiaopu
  • Contact: 023-68612896, 68612895  
  • Website: http://www.cqfls.cn/ (Chinese)
Large View

Description

Reviews (0)

Post Comment