BIOFarm [百欧欢有机农场]

  • Address:8019 Chuansha Lu, Chuansha Town Liutuan, Pudong New District, Shanghai
    上海市浦东新区川沙镇六团川沙路8019号
  • Getting there: Take bus Chuanlu Zhuanxian to Chuansha Lu Nongchang Lu (川沙路农场路) stop
  • Contact: 021 6469 1721  
Large View

Description

Reviews (1)

1
zhaochunling1216
Apr 07, 2015 17:20

yes yes

Post Comment