Industrial and Commercial Bank of China [中国工商银行总行]

Large View

Description

Beijing Branch
Add: Tianyin Building, 2 Fuxingmen Nandajie, Beijing
Tel: 010-66410055

The Asian Games Sub-Branch
Add: 407 Huizhong Beili, Chaoyang District, Beijing.
Zhongguancun Sub-Branch
Add: 2 Xinxi Lu, Shangdi, Haidian District, Beijing.
Wangfujing Sub-Branch
Add: 237 Wangfujing Dajie, Dongcheng District, Beijing.
Dongcheng Sub-Branch
Add: 24 Dongsishitiao, Dongcheng District, Beijing.
Haidian Sub-Branch
Add: 100 Zhongguancun Donglu, Haidian District, Beijing.
Chaoyang Sub-Branch
Add: 1 Chaowai Dajie, Chaoyang District, Beijing.
Economic & Technological Development Zone Sub-Branch
Add: Bldg A, 12 Hongda Beilu, Economic & Technological Development Zon...

Reviews (19)

Beijing Branch Add: Tianyin Building, 2 Fuxingmen Nandajie, Beijing Tel: 010-66410055 The Asian Games Sub-Branch Add: 407 Huizhong Beili, Chaoyang District, Beijing. Zhongguancun Sub-Branch Add: 2 Xinxi Lu, Shangdi, Haidian District, Beijing. Wangfujing Sub-Branch Add: 237 Wangfujing Dajie, Dongcheng District, Beijing. Dongcheng Sub-Branch Add: 24 Dongsishitiao, Dongcheng District, Beijing. Haidian Sub-Branch Add: 100 Zhongguancun Donglu, Haidian District, Beijing. Chaoyang Sub-Branch Add: 1 Chaowai Dajie, Chaoyang District, Beijing. Economic & Technological Development Zone Sub-Branch Add: Bldg A, 12 Hongda Beilu, Economic & Technological Development Zone, Beijing. West Railway Station Sub-Branch Add: 3 Shenfang Courtyard, Haidian District, Beijing.

Post Comment