Agricultural Bank of China [中国农业银行]

Large View

Description

Beijing Branch
Add: 5 Zhanlan Lu, Xicheng District, Beijing
Tel: 010-68356026

Dongcheng Sub-Branch
Add: Huali Building, 58 Jinbao Dajie, Dongcheng District, Beijing.
Tel: 010-65285588 ext.431
Xicheng Sub-Branch
Add: 118 Xinei Dajie, Xicheng District, Beijing.
Tel: 010-62010889
Zhongguancun Sub-Branch
Add: 3 Danling Jie, Haidian District, Beijing.
Tel: 010-82607593
The Asian Games Village Sub-Branch
Add: 33 Anding Lu, Chaoyang District, Beijing.
Tel: 010-64411373
The CAAC Sub-Branch
Add: 155 Dongsi Dajie, Dongcheng District, Beijing.
Tel: 010-84046520
Chongwenmen Sub-Branch
Add: Section 3, Nanli Fuguiyuan, Donghuashi, Chongwen Dsirtict, Beijing....

Reviews (1)

Beijing Branch Add: 5 Zhanlan Lu, Xicheng District, Beijing Tel: 010-68356026 Dongcheng Sub-Branch Add: Huali Building, 58 Jinbao Dajie, Dongcheng District, Beijing. Tel: 010-65285588 ext.431 Xicheng Sub-Branch Add: 118 Xinei Dajie, Xicheng District, Beijing. Tel: 010-62010889 Zhongguancun Sub-Branch Add: 3 Danling Jie, Haidian District, Beijing. Tel: 010-82607593 The Asian Games Village Sub-Branch Add: 33 Anding Lu, Chaoyang District, Beijing. Tel: 010-64411373 The CAAC Sub-Branch Add: 155 Dongsi Dajie, Dongcheng District, Beijing. Tel: 010-84046520 Chongwenmen Sub-Branch Add: Section 3, Nanli Fuguiyuan, Donghuashi, Chongwen Dsirtict, Beijing. Tel: 010-67125969 Xuanwu Sub-Branch Add: 28 Xuanwumen Xidajie, Xuanwu District, Beijing. Tel: 010-63602266 ext.1607

Post Comment