• | 0 Reviews | Exhibition centers

    Address: 1 Jiuzhou Lane 2, Jiuzhou Dadao, Xiangzhou District, Zhuhai

    Description: Zhuhai Airshow Co. Ltd. Exhibition Center (China International Aviation and Aerospace Exhibition Center) The Zhuhai Airshow Exhibition Center is a modernized exhibition center built by the Zhuhai People's Gover...