• KFC

  | 0 Reviews | Fast food

  Address:

  Description: Dayang Branch Add: Inside Dayang Department Store, 409 Renmin Lu, Suzhou Tel: 0512-65234257 Guandong Branch Add: 1 Guanqian Jie, Suzhou Tel: 0512-67706492 Xinshi Branch Add: 1 Xinshi Lu, Suzhou Tel: 0512-653084...

 • | 0 Reviews | Fast food

  Address: 1F, Guanfeng Shopping Center, 45-55 Furenfang Xiang, Pingjiang ...

  Description:

  Lao Niang Jiu serves Chinese fast food such as vegetable, meat set meals as well as snacks.

  ...

 • | 0 Reviews | Fast food

  Address: 18 Mayi Ke, Suzhou

  Description:

  Online ordering available for those who can read Simplified characters.

  ...

 • | 0 Reviews | Fast food

  Address:

  Description: Nanmen Branch Add: East Building of Huashang City, 9 Renmin Lu, Suzhou Tel: 0512-65261815   Shilu Branch Add: 274 Changxu Lu, Suzhou Tel: 0512-65324977 Guanzhong Branch Add: 128-134 Guanqian Jie, Suzhou Tel: 0...

 • | 0 Reviews | Fast food

  Address:

  Description:

  Guanqian Branch Add: South Crossing at Renmin Market, Shaomo Zheng Lane, Guanqian Street, Suzhou Panmen Branch Add: 318 Xinshi Lu, Suzhou

  ...

 • | 0 Reviews | Fast food

  Address:

  Description:  Guanqian Branch Add: 111 Guanqian Street, Suzhou Tel: 0512-67707503 Shilu Branch Add: 282-300 Luxu Lu, Quanlu District, Suzhou Tel: 0512-65527747 Jiusheng Branch Add: 1F, 25-32 Shaomozheng Xiang, Suzhou Tel: ...

 • | 0 Reviews | Fast food

  Address:

  Description:

  Sanxiang Lu Branch Add: 183-184 Sanxing Lu, Suzhou Tel: 0512-68290120 Xinshi Branch Add: 1 Xinshi Lu, Canglang District, Suzhou Tel: 0512-65208089

  ...